83. Sunnerby södra


Lat 58.628


Lon 13.1677

Sunnerby södra

Sunnerby södra

Här kan man se lämningar efter Magnus de la Gardies tänkta paradväg från Läckö via södra brofästet till Lidköping. Går man upp på berget, ”Roparbergsudden” så ser man hela östra delen av Ullersund, med infarten Bösshamn. Vid foten av berget finns en hällkista som minner om någon lokal ”Kung-Orre” som levt här vid Ullersund. Marken här omkring kallas i gamla beskrivningar öbornas äng, därav namnet Öboängen. I kyrkboken omtalas den som belägen ”över sjön”. Roparberget minner om den tid då man fick ropa över vattnet efter färjan eller roddkarlen på andra sidan vattnet.