78. Ullersund


Lat 58.6267


Lon 13.1361

Ullersund

Ullersund

Sundet här heter Ullersund och år 1397 skrevs gården Ullered som Ullarof vilket menas skall översättas till Ulls Hov. Ett avgudatempel kan tänkas ha varit beläget ca 1.5 km öster om S:ta Marie Kapell. Där Ullersundet är som smalast kallas det Läckö skans men tidigare hette det, Riksbro Skans. Namnet Riksbro Skans tyder på att bron som idag heter Ulleredsbro rimligtvis måste ha lett ut till ett rike eller till den som styrde i riket.
Strax öster om nuvarande bron finns under vattnet en hamnanläggning. Lämningen har tolkats som ett kombinerat brofäste och försvarsanläggning, eventuellt från vikingatiden. En liknande konstruktion, daterad till 1000-talet, är känd från Danmark.