74. Lusthusholmen


Lat 58.6687


Lon 13.086

Lusthusholmen

Lusthusholmen

En plats med anknytning till tätorten är den s.k. Lusthusholmen eller Sjöberget som platsen benämndes förr. En teori är att övre delen av rådhuset på Lidköpings torg har sitt ursprung här. Enligt källor lät Magnus Gabriel de la Gardie bygga ett lusthus på holmen 1670 och enligt samma källor, monterades lusthuset ned och fraktades till Lidköping, där man 1673 hade anlagt grunden till ett rådhus. Här passades lusthusdelarna ihop med denna och bildade överdelen av rådhuset. Kvar på Lusthusholmen finns rester av grunden till lusthuset. En bilväg från trakten av Traneberg leder ned till parkering. Härifrån man kan promenera till en ljungbeklädd bergknalle med fin utsikt ut mot Dalbosjön.