73. Läckö slott


Lat 58.6751


Lon 13.2191

Läckö slott

Läckö från Kungshamnen

Läckö slott, mest känt som det sagolika De la Gardieslottet vid Vänerns strand, har ett medeltida ursprung. Skarabiskopen Brynolf Algotsson lade här enligt källorna 1298 grunden till en befäst borg, som troligen bestod av två eller tre enkla hus inom en skansmur. Hällristningar från vår bronsålder inom slottsområdet tyder dock på mänsklig aktivitet långt tidigare och borgens strategiska läge under långa tider. Efter en brand på 1470-talet utvidgades borgen av biskop Brynolf Gerlachsson och de nuvarande murarna vilar i stort på denna grund. Reformationen medförde att kronan och Gustav Vasa tog över platsen men slottet led under långa tider av vanvård. År 1571 erhöll friherre Hogenskild Bielke Läckö. Han vidtog ombyggnationer och förgyllde slottet med ny inredning. Bielke är bl.a. känd för att ha ägt en av dåtidens största boksamlingar.
En ny period i slottets historia inträffade när den store fältherren Jakob Pontusson De la Gardie fick det i förläning år 1615 och Läckö grevskap inrättades. Greven företog stora om- och tillbyggnader, bla fullbordades huvudborgens tredje våning. Portalen, som leder in till stora borggården tillkom under denna tid, liksom även det gråa kalkmåleriet med växtslingor och figurer som finns kvar i nischer, trapphus och är synligt även i tredje våningens salar. Flera kyrkor i landskapet har dekorerats av konstnärer, som varit verksamma på Läckö. Greve Magnus Gabriel De la Gardie var trettio år när han ärvde grevskapet. År 1654 igångsattes stora byggnadsarbeten på slottet. Förborgen försågs med nya rum och bostäder åt skilda befattningshavare och gäster. Den s.k. köksborgen tillkom med ett nytt stort kök, bagarstuga, badstuga, pumpverk och bryggeri. Slottskyrkan är också från denna tid. En fjärde våning byggdes på huvudborgen och en rad konstnärer dekorerade väggar och tak. Även denna målartradition fortlevde i landskapets kyrkor långt in på 1700-talet. Det är i stora delar denne greve Magnus slott vi idag upplever, när vi besöker Läckö, även om medeltiden och i vissa delar 1700-talets och greve Carl Gustav Tessins Läckö framträder starkt. Utanför själva slottsområdet fanns djurgårdar, trädgårdar och lusthusanläggningar och i Ekens skärgård byggdes även ett mindre jaktslott.
Läckö är idag ett populärt besöksmål, som förutom 700 års historia bjuder på opera, utställningar, trädgård samt en rad övriga evenemang sommartid. Inte minst bjuder den omgivande Vänerskärgården på en naturskön upplevelse.