80. Senäte kyrka


Lat 58.639


Lon 13.1482

Senäte kyrka

Senäte kyrka

Kyrkan byggd under senare delen av 1100-talet, revs och stenen togs till Otterstads nya kyrka 1854.
Efter ett åsknedslag 1636 brann Senäte kyrka. Kyrkboken berättar; "Den 17 maj 1636, (370 år sedan) blev Senäte kyrka förbränd av en åskeld, samt tvenne sköna klockor och allt vad i kyrkan var blev bränt till aska". Då fanns intet i förråd att upprätta kyrka med. Man fick söka hjälp av andra församlingar till kyrkans upprättelse, man fick hjälp med både penningar och spannmål. Av de nedsmälta klockorna, återstod endast malm, vilken kördes till Jönköping där Bengt Månsson stöpte en ny klocka till ett pris av 60 daler kopparmynt. 1685 var olyckan framme igen, Under en häftig storm störtade tornet ned ända från vindhålet och krossade bänkar och balkar. Den större klockan finns nu tillsammans med dopfunten i Otterstads kyrka.