66. Trellevarvet


Lat 58.6937


Lon 13.1545

Trellevarvet

Yrsa på Trellevarvet

Trellevarvet, allmänt kallat, hette från början ”Oskar Jonssons torrdocka”. Oskar och sönerna byggde dockan 1941-45 i Trelleviken på norra Kållandsö. Då byggde man skutor av trä. 1954 levererades den första tankbåten i järn. Varvet övertogs av sönerna Harry och Valter och blev ”Br. Jonssons torrdocka”. Efter broderns död drev Harry ”Trellevarvet Jonsson & Co”. Bl.a. byggdes flera fiskefartyg och två skutor omgjordes till missionsbåtar, ”Elida” 1980 och ”Shalom” 1987. I dag äger och driver Valters tre söner dockan under namnet ”Kållandsö Varv AB”. Dockan har byggts ut i etapper och porten har breddats från 8 till 13,7 m. Den medger nu dockning av fartyg upp till 80x13 m.