Öster Om Lidan

Området öster om Lidan domineras av det öppna jordbrukslandskapet, med åkrar och betesmarker. Lidan och Flian, med biflöden, har gett upphov till vindlande dalgångar, som mejslats ut i lerslätten. Här och var kan man hitta vackra, närmast idylliska kvarnmiljöer. De stora gårdarna sätter sin prägel på trakten sydost om Lidköping.