81. Fröfjorden


Lat 58.6414


Lon 13.1661

Fröfjorden

Fröfjorden

Längst in i Fröfjorden står en runsten vid korsningen där man svänger av för att komma till Uppsala och Odensvik. Alldeles väster om stenen har man i marken påträffat en pålkonstruktion tillverkad av stående ekstockar på ett 100 x 80 meter stort område. Med hjälp av georadar kunde man se tydliga strukturer som löper i öst-västlig riktning. Kanske har konstruktionen varit en pålspärr i ett sund som avskiljt ön på vilket Läckö ligger från övriga Kållandsö. Vattenståndet före Vänerns reglering varierade mycket och det är säkert så att Fröfjorden skurit igenom hela Kållandsö.