72. Victoria huset


Lat 58.6757


Lon 13.2161

Victoria huset

Victoria huset

Tanken med Victoriahuset är att besökare ska kunna se, känna, lyssna till och läsa om Läcköområdets unika natur- och kulturvärden liksom Vänerskärgården och Vänern. Victoriahuset ska ha en samlande, välkomnande och informerande funktion för Läckös gäster. Genom intressanta utställningar, nya vandrings- och naturstigar och informativ skyltning kommer besöket på Läckö att bli än mer innehållsrikt för alla besökare. Läckö slott är beläget i Kronprinsessans landskap, Västergötland. Victoriahuset planeras vara klart för invigning år 2010.