82. Drakabergets fornborg


Lat 58.6266


Lon 13.162

Drakabergets fornborg

Drakaberget

Denna är belägen på gården Backas ägor och är en del av ett område på båda sidor om Ullersund med en mycket lång kontinuitet. Här finns en hällkista på sydost sidan och vidare lämningar från människans bofasta tid i landskapet. Fornborgen i nordväst hör till sen järnålder och ligger strategiskt på en höjd i den flacka omgivningen. I närheten, också på Backa, finner vi det stora gravfält från järnålder som hör samman med Sunnerby. Gravfältet innehåller ett 80-tal gravar med den 18 meter stora Kungshögen väl synlig från vattnet. Området är idag, efter skogsavverkning, öppet och säkerligen mer likt det förhållande som varit från vikingatid till tidigt 1900-tal.