77. Kävelstocken


Lat 58.6212


Lon 13.0941

Kävelstocken

Kävelstocken en glada svävar mitt i bilden

Ett av Vänerns viktigaste lek- och uppväxtområden för gös. Mellan 15 maj och 15 juni är gösen fredad i hela Ullersund inklusive alla vikar. Tyvärr finns tydliga tecken på övergödningsstörningar och provtagning visar att problem med höga halter av näringsämnen kvarstår.