28. Uvered


Lat 58.3442


Lon 13.0178

Uvered

Höstspeglingar i Lidan

Vid Uvereds by finns välbevarade bebyggelsemiljöer från 1800-talet både vid kyrkan och vid Stoms kvarn intill Lidan. Men byn har även drag av ett medeltida bymönster. Före laga skiftet 1839 var byn uppdelad i två hälfter.
En äldre kyrka brändes av danskarna vid krigshärjningar i början av 1600-talet. Nere vid Lidans grönskande strandbrink står Stoms kvarn, den enda återstående kvarnmiljön längs Lidan inom kommunen. Kvarnbyggnaden i sten och trä anses härstamma från 1700-talet men byggdes om ca.1890. Kvarndriften upphörde 1978. På senare år har kvarnen genomgått en varsam upprustning. Till kvarnmiljön hör landsvägsbron, en välvd stenbro som blev ombyggd 1872. På andra sidan bron ligger Brokvarn. Kvarnarna och bron bildar en genuin kvarnmiljö.