25. Härjevad


Lat 58.3644


Lon 13.0395

Härjevad

Härjevad

Vid Lidan öster om Järpås ligger Härjevads kraftstation, som tar vara på vattenkraften i den falltröskel, som finns här . Själva anläggningen är ingen större estetisk attraktion – tvärtom. Men strax intill finns Härjevads gamla kyrkplats som en liten oas i östra sluttningen ned mot ån. Här berättar en informationsskylt att den gamla träkyrkan från 1604 flyttats till fornbyn i Skara 1921. På andra sidan Lidan ligger Närefors herrgård vackert belägen med en imponerande ekpark.
Härjevad är det tydligaste exemplet på laga skiftets genomgripande förändring av kulturlandskapet i kommunen. På den gamla byplatsen finns endast kyrkogården och någon enstaka gård kvar. Byn låg före skiftet nere vid ån, Lidan. Vid nuvarande kyrkan, byggd 1915 i granit, ligger den gamla skolan. Runt om på slätten ligger de enskilda gårdarna utspridda.