27. Slugga


Lat 58.3773


Lon 13.1829

Slugga

Högvatten vid Slugga

Forsa och Slugga kvarnar ligger i en djup dalgång där Flian genom åren grävt sig ner. Ån bildar gräns mellan Saleby och Skallmeja socknar, Lidköpings och Skara kommuner men miljön är en och samma. Den minner om en kvarndrift som pågått åtminstone sedan 1500-talet och fram till för 40-50 år sedan. Flian har lämpat sig väl för vattenkvarnar och här har funnits en lång rad utmed dess lopp.
Forsa och Slugga är en av de mer speciella, där åravinen blir ett avbrott i slätten. Kring forsens stenar och berghällar kan forsärla och strömstare ses.