17. Säteriet Skofteby


Lat 58.4369


Lon 13.0882

Säteriet Skofteby

Säteriet Skofteby

Man får leta länge innan man hittar en gård med ett mer dramatiskt läge än Skofteby. Huvudbyggnaden ligger på ett näs som skjuter ut i åmötet mellan Flian och Lidan. Det är lätt att föreställa sig hur man i äldre tider sökte sig hit för att försvara sig mot vem det vara må. Den mindre Flian rinner nedanför Skofteby ut i den bredare och makligare Lidan. Gården har en lång historia, som sträcker sig tillbaka in i medeltiden. Namn som Tre Rosor och Sparre i ägarlängden visar på gårdens betydelse. En av ägarna, Nils Olofsson Winge, halshöggs på Stortorget i Stockholm1529. Han deltog i de s.k. västgötaherrarnas uppror mot Gustav Vasa. På fastigheten finns ett intressant industriminne efter vattenfabriken Secularis. ”Skofteby naturliga mineralvatten”. Vattnet kom från en källa i brinken till Flian och levererades med pråm till Lidköping. I gårdens närhet finns en ödekyrkogård med rester av en romansk medeltidskyrka.