15. Östra sannorna


Lat 58.4966


Lon 13.2129

Östra sannorna

Östra sannorna

Ett stort och förhållandevis orört naturområde i Lidköpings omedelbara närhet med ett stort värde för friluftslivet med bad-och promenadmöjligheter. Redan idag finns höga naturvärden, främst vassarnas rika fågelmiljöer. Den ca 35 ha stora klibbalstrandskogen är unik bl.a. genom sin storlek i länet. Östra Sannornas lövskog är av nyckelbiotopklass. På sikt kommer Östra Sannornas naturvärden bara att öka om området får stå orört. I ett blivande reservat kan allmänhetens rekreationsintressen och naturvårdens och skolors intresse för orörd natur mycket väl samsas.