18. Härene


Lat 58.4393


Lon 13.1618

Härene

Tallen i Härene

Eller Norra Härene, som är det moderna namnet för att skilja orten från Södra Härene i Vårgårda kommun, är en vacker by. Den äldre delen av byn delvis ligger kvar bredvid mer modern bebyggelse. Vid Prinsabäckens gröna ravin ligger den delvis medeltida kyrkan, prästgården och skolan, de tre dominerande i 1800-talets byar. Kyrkan har medeltida delar men är i huvudsak ett resultat av ombyggnader under 1600- och 1700-talen. I kyrkan, på kyrkogården och på flera platser runt om finns ovanligt många s.k. liljestenar från vår tidiga kristna tid. Dessa stenar har ett dunkelt ursprung men finns i huvudsak i bygden kring Lidköping.
Strax norr om Härene finns en märklig och fridlyst tall som på avstånd ser ut som en ek. Kronan är 17 m diameter och stammens omkrets 1 m över marken. 3,5 m över marken delar den sig i 10 kraftiga grenar. Vid danskarnas infall 1611 skall socknens kyrkoherde ha klättrat upp i denna tall för att spana men ramlat ner och fördärvat sig.