57. Jutebergen


Lat 58.5774


Lon 13.1708

Jutebergen

Jutebergets kust mot Kinneviken

Jutebergen ligger mellan Lasteviken och Mövik. Området är ca 900 m långt och ca 200m brett. Den branta och delvis svårframkomliga klippkusten ligger just i förkastningskanten. I södra delen av området finns en brant klippvägg med ett fantasieggande mönster i ljusröd sten. "Degerhuvud".
Den basiska berggrunden har stor betydelse för växtligheten på platsen. Det är framför allt kalkgynnade kärlväxter man finner i området. Även mossorna, som gynnas av förekomsten av sprickbildningar och skuggiga lodytor, visar en god variation. Kuststräckan är den sista orörda delen av Kållandshalvöns klippkust mot Kinneviken. Området är lättillgängligt både från sjön och från land.