56. Fröslunda


Lat 58.5863


Lon 13.1176

Fröslunda

Stenhusbacken med Fröslunda i bakgrunden

Vill man uppleva Kållands kulturhistoriska rikedom så är knappast någon plats bättre än vid det stora gravfältet Stenhusbacken. Här på gården Fröslundas marker, med utsikt över gårdsbebyggelsen och de omgivande åkrarna och skogsbackarna, är det lätt att få en uppfattning om landskapet under forntiden. Då gick Vänern in mellan höjderna och bildade vikar där förutsättningarna för mänskligt liv var goda redan för flera tusen år sedan. Inte långt härifrån gjordes 1985 det stora fyndet av sköldar från bronsåldern. På Stenhusbacken finns ett hundratal gravar från bondestenålder och fram till vikingatid. Herrgården Fröslunda är en modern gård, med medeltida anor.