45. Snickartorp


Lat 58.6116


Lon 13.0143

Snickartorp

Snickartorp

Snickartorp är ett gammalt torp, som är underbart beläget vid Kållands norra kust vid Järnesundet i Rackeby. Den siste torparen avled 1986 och fastigheten förvärvades då av Lidköpings kommun. Idag finns bara boningshuset kvar. Tidigare fanns även ladugård och andra uthus men de är nu rivna. Boningshuset är idag i dåligt skick och ej beboeligt. Tomtmarken runt huset sköts av Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Fågelklubben. En grillplats har ställts i ordning och en brygga har byggts där man kan sjösätta kanoter. Hit är alla välkomna att njuta av den fantastiska naturen och att grilla medförd mat.