48. Stötteberget


Lat 58.6029


Lon 13.1199

Stötteberget

Stötteberget

Där vägen gör en kraftig kurva vid Råsdalen, några km före Ullersbro, finns ett offerkast som ännu är i bruk. Offerkast är fornlämningar med ofta hög ålder. Här har människor i hundratals år ställt pinnar mot berget, ursprungligen för att binda en osalig ande, en gast, någon som omkommit. Senare har andra handlingar och berättelser knutits till platsen. "Nu stör jag dig som stödder är. Gud hjälpe mig, som trötter är", är en ramsa som somliga uttalade i början av 1900-talet. Stora sällskap kunde samlas här på väg från marknader i Lidköping. På andra sidan vägen står en milsten, Rydbergs påle, som lär vara platsen för ett annat dödsfall, i senare tid.