52. Rackeby


Lat 58.5645


Lon 13.0213

Rackeby

Rackeby hembygdsgård

När Rackeby Storegård som en av de sista byarna i våra trakter skulle skiftas, så uppmärksammades det långt utanför bygden. Storegården skiftades 1918. Från en by med 12 bönder, till en by med 6 gårdar som då friköptes från fidekomisset Ågården i Råda. Bebyggelse dokumenterades på uppdrag av Nordiska museet 1913. När bönderna flyttade ut så köptes husen upp av intresserade hembygdsvänner och museimän. Idag kan vi se hus från Rackeby i Skara och Råda i våra bygder. Men även Rackeby tog tillfälligt i akt och skapade en egen hembygdsgård.