7. Stadsträdgården


Lat 58.5005


Lon 13.1541

Stadsträdgården

Stadsträdgården

Stadsträdgården vid älven är vida berömd. Vandra på gångarna genom de fantasifulla planteringarna, längs spegeldammen, över den lilla bron och till den vackra rosenträdgården. Inramad av stadsträdgårdens planteringar och högstammiga lövträd ligger Kylanderskolan byggd 1868 efter en donation av apotekare Kylander. Arkitekt var lidköpingssonen Helgo Zettervall – en av landets tongivande arkitekter under senare delen av 1800-talet. Av den äldre bebyggelsen återstår folkskolan, numera musikskola, närmast lasarettet den gamla vaktmästarbostaden och vid Esplanaden den f.d. småskolan som numera inrymmer bland annat Lidköpings Idrottshistoriska museum. På älvbrinken bredvid den gamla småskolan står en staty av skalden Gunnar Wennerberg som föddes 1817 i prostgården på andra sidan älven. Wennerberg var ecklesiastikminister, landshövding i Växjö och riksdagsman, men det är som tonsättare han blivit mest känd för eftervärlden. Under studietiden i Uppsala och under tiden därefter som lektor i Skara skrev han sina studentikosa duetter "Gluntarne". Mest känd torde vara "Här är gudagott att vara".