5. Östra Hamnen


Lat 58.5109


Lon 13.1712

Östra Hamnen

Större strandpipare

Mitt i centrala Lidköping, ligger en liten okänd pärla. I ett område, som knappast kan kallas naturskönt, samlas både intresserade botaniker och ornitologer. Det handlar om ett utfyllnadsområde, som ligger mellan Lantmännens hamnbassäng och öppna Vänern. I de vattensamlingar som finns på utfyllnadsområdet, kan man göra en hel del mer eller mindre sällsynta iakttagelser. Strandpipare häckar där och en provkarta av Sveriges vadarfauna kan man ofta också se här. Grönbenor och brushanar är praktiskt taget säkra kort och på sprängstensstranden ut mot sjön brukar alltid ett par drillsnäppor vippa runt. Ängspiplärkor, skärpiplärkor och gulärlor är årsvissa gäster. För ett par år sedan drog skådare hit, för att få ett kryss i förteckningen för den spetsstjärtade snäppa som höll till i dammarna under några sommarveckor. Simsnäppor av båda arterna finns också noterade härifrån liksom en hel del olika simfåglar. På silon har pilgrimsfalken setts flera gånger och en flerårig häckning av berguv på den konstgjorda bergväggen finns också i områdets ornitologiska historia. Platsen används för sträckfågelobservationer av Lidköpings Fågelklubb, vilka också ställt dit en gammal busskur som vindskydd åt höstfrusna skådare.

Den naturintresserade, vilken hellre går med nedböjt huvud, kan också hitta rariteter på denna ruderatmark. Genom att spannmålsfartyg från när och fjärran lägger till vid kajerna, så händer det att man hittar botaniska rymlingar från ganska avlägsna platser. Ekorrkornet (Hordelymus jubatum) växer till exempel här och fynd av den radiärsymmetriska formen av gulsporre (Linaria vulgaris) har man också gjort. Du bör också ta tillfället i akt, att göra en promenad ut på stenpiren.

Att där få känna den friska vänerbrisen i ansiktet, då man tar sig ut till det fyrtorn, som tidigare markerade inloppet till Lidköpings hamn är också en naturupplevelse. Östra hamnen i Lidköping var under en stor del av 1900-talet platsen där laster till och från sockerbruket lossades och lastades. Sockrets, som det kallades, långa byggnad ligger ännu kvar och är idag lokal för en lång rad verksamheter, från teater till kontor. Dagens östra hamn är den mest frekventerade sidan av hamnen, med flera stora siloer och kvarnar. Här lossas gödning från Norge till hela västgötaslätten. Efter skörden på hösten är det en strid ström med traktorer och lastbilar som hämtar och lämnar spannmål och andra jordbruksprodukter.