3. S:t Nicolai kyrka


Lat 58.5013


Lon 13.1604

S:t Nicolai kyrka

S:t Nicolai kyrka

Kyrkan är helgad åt S:t Nicolai, handelsmännens och sjöfararnas skyddshelgon. Lidköping fick sina första stadsprivilegier redan år 1446 och man har hittat murar i kyrkan från denna tid. Under Magnus Gabriel de la Gardies tid vid andra hälften av 1600-talet skedde en om- och tillbyggnad av kyrkan. Nästa stora händelse som påverkade kyrkan var den stora branden i Gamla staden år 1849, då torn och valv störtade in och stora delar av inredningen förstördes. Kyrkan återuppbyggdes åren 1849-1853. Under årens lopp har kyrkan sedan genomgått flera restaureringar, den senaste 1994-95. Bland inventarierna kan nämnas att högaltaret och predikstolen är från 1891-92. Bland de få inventarier som räddades undan branden kan nämnas ett skulpterat och förgyllt lamm.