33. Storeberg


Lat 58.4751


Lon 12.8194

Storeberg

Storeberg

Storeberg är bland de största godsen i kommunen. Ett gods utmärks av att vara ett samhälle i sig och det gäller verkligen för Storeberg. Här har funnits allt från bränneri, såg och hamnplats till anställda gårdsfiskare. Gården är fortfarande sevärd med många byggnader i gott behåll, vackert belägna vid vänerstranden. Invid herrgården finns gravkapell från den medeltida kyrkan och i närheten Tådene sockenkyrka. Kyrkan är byggd mellan 1878-80 i nygotisk stil. Storeberg ägdes mellan 1807 och 1930-talet av familjen Kjellberg från Göteborg. Kjellbergarna har haft stort inflytande på utvecklingen i Tådene, som nämnda kyrka och en sevärd slöjdskola.